THỊ TRẤN QUẤT LÂM

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY

# THƯỞNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

  Đồng chí: Phạm Ngọc Quang

Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1963

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy TT Quất Lâm

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0912051618
 
   Đồng chí: Cao Đức Bảy

Ngày, tháng, năm sinh: 03/01/1970

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Trình độ Chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0917395489
  Đ/c Nguyễn Xuân Đôi
Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1971
Phó bí thư - Chủ tịch: UBND thị trấn
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Đại Học
Số điện thoại: 0945052476
    Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Tuyết

Ngày, tháng, năm sinh: 27/09/1973

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

Trình độ Chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0915357462

 
Đ/c Vũ Văn Đoài
Ngày, tháng, năm sinh: 09/09/1973
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
Trình độ Chuyên môn: Đại Học 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0915303234
       
anh tin bai
 Đ/c Phạm Huy Toàn
Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1976
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0964489559

# CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

 

Đ/c Nguyễn Trọng Thủy
Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1982
Công chức tài chính - kế toán
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0912898212

anh tin bai
 
Đ/c Nguyễn Văn Đô
 Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1985
 Công chức Văn phòng HĐND- UBND
 Trình độ Chuyên môn: Đại Học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Số điện thoại: 0945241242

 

anh tin bai

Đ/c: Trần Văn An

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1979
Công chức văn phòng thống kê, phụ trách công tác nội vụ
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0928821888
 

anh tin bai

/c Nguyễn Nhật Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 18/02/1974
Công chức Tư pháp hộ tịch
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0982894191 

anh tin bai

 Đ/c Nguyễn Trung Hiếu
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1996
Công chức Địa chính - Môi trường
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại: 0976436930Đ/c Lưu Công Mỹ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1984
Công chức Địa chính - Nông nghiệp
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0912869662
 

 

Đ/c Nguyễn Văn Trọng
Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1964
Công chức Lao động, thương binh, xã hội
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0912206693

anh tin bai
 
Đ/c: Nguỵ Xuân Tiến
Ngày, tháng, năm sinh: 11/03/1986
Cán bộ phụ trách Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao
 Trình độ Chuyên môn: Đại Học
 Số điện thoại: 0926110386

 
                    
 

# MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THẾ NHÂN DÂN

 
anh tin bai

Đ/c Đặng Văn Cường
Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1976

Chủ tịch UBMTTQ
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoai: 0977540723
Đ/c Đặng Thị Hằng

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1987
Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ 
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0983859387
 

Đ/c Cao Văn Biên
Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1965
Chủ tịch Hội Nông dân 
Trình độ Chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0974804210
 

 
   


# CÔNG AN XÃ


 
Đ/c Trung tá Pham Văn Dũng
Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1975
Trưởng Công an thị trấn
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0903512596


anh tin bai

Đ/c: Thiếu tá Trần Thanh Tình
Ngày, tháng, năm sinh: 29/03/1983
Phó trưởng Công an thị trấn
Trình độ Chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0918619455

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1