Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
129 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Văn hóa - Thông tinUBND các xã, thị trấn
1234567

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1