ĐẢNG UỶ THỊ TRẤN QUẤT LÂM

LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5/2023 SƠ KẾT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXVI; CAC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN QUẤT LÂM LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Sáng ngày 04/8/2023 Đảng uỷ thị trấn Quất Lâm tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/05/2023 cho Đảng viên

Huy hiệu Đảng là một phần thưởng cao quý mà Đảng dành tặng các đảng viên trung kiên, luôn hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 anh tin bai
Đ/c: Trần Quang Hưng - Huyện uỷ viên, trưởng phòng Nông Nghiệp huyện
Trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

anh tin bai

Đ/c: Phạm Ngọc Quang - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND thị trấn trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên

anh tin bai

anh tin bai
 
Đ/c: Nguyễn Xuân Đôi - Phó bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND thị trấn trao Huy hiệu cho Đảng viên

Đây là những đồng chí có quá trình phấn đấu rèn luyện gian khổ, luôn giữ gìn khí tiết của người chiến sĩ Cộng sản, nhiều đồng chí đã từng vào sinh ra tử vì sự nghiệp cách mạng, đóng góp nhiều tâm sức, cùng với toàn Đảng vun đắp cho sự nghiệp cách mạng có được kết quả như ngày hôm nay. Quá trình chiến đấu kiên cường, bất khuất, đầy gian khổ trong thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới, cho đến nay các đồng chí vẫn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu gương sáng cho các thế hệ đảng viên nối tiếp; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục gia đình, con cháu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện tốt mọi phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua ”Đồng Khởi mới”, Đồng khởi Khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và đa dạng sinh kế thoát nghèo,...

Cũng trong sáng ngày 04/8/2023 Đảng uỷ TT Quất Lâm tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; các Nghị quyết CĐ của BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị trấn Quất Lâm lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

anh tin bai
anh tin bai

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng bộ huyện lần thứ XXVI,các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội Đảng bộ TT Quất Lâm Lần Thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ. Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo TT Quất Lâm đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

    Nửa nhiệm kỳ qua, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện theo quy chế hoạt động, phân rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt, sát sao trong công tác chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh hoạt động của cấp dưới, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy thường xuyên quán triệt thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, ngành dọc cấp trên, tập trung vào các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ. Những văn bản chỉ đạo có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của TT đều được triển khai đến các chi bộ trực thuộc đến từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
    Trong nửa nhiệm kỳ qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được kết quả khả quan. Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, thường xuyên kiểm tra và phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật và kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, chuyển cơ quan chức năng xử phạt trong trường hợp phát hiện vi phạm.
    Trong công tác tổ chức cán bộ, đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp các giai đoạn 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031; làm tốt việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác luân chuyển, điều động bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức thừa hành. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có triển vọng phát triển trong thời gian tới.
    Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Đảng bộ đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCHTW Đảng khóa XIII, chính sách pháp luật của Nhà nước hàng năm; chỉ đạo, tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng 
Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các chuyên đề hàng năm gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện nghiêm túc NQTW 4 (khóa XI, XII, XIII) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tổ chức cho 100% đảng viên, CCLĐ thực hiện đăng ký học tập và làm theo Bác.
    Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.
    Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định, hướng dẫn của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên; kiểm tra, giám sát theo chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm và kế hoạch cấp ủy cấp trên.
    Công tác Dân vận của Đảng đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung chỉ đạo các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên; 
làm tốt công tác an sinh xã hội.
   

 


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1