DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN QUẤT LÂM KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026

Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Quất Lâm khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân thị trấn Quất Lâm  giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 14/NQ-UBBC, ngày 28/5/2021 của Uỷ ban bầu cử thị trấn Quất Lâm công bố kết quả bầu cử và danh sách 26 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 7 đơn vị bầu cử.
 
 • Đơn vị bầu cử số 01
  1. Ông: Cao Đức Bảy
  2. Ông: Nguyễn Văn Đô
  3. Ông: Phạm Ngọc Quang
  4. Ông: Cao Mạnh Sỹ
 • Đơn vị bầu cử số 02
  1. Ông: Vũ Văn Đoài
  2. Ông: Nguyễn Xuân Đôi
  3. Ông: Nguyễn Văn Luân
  4. Bà: Nguyễn Thị Mai Tuyết
  5. Ông: Cao Văn Thông
 • Đơn vị bầu cử số 03
  1. Ông: Phạm Văn Ba
  2. Ông: Nguyễn Văn Thân
  3. Bà: Nguyễn Thị Thương
 • Đơn vị bầu cử số 04
  1. Ông: Đỗ Văn Chư
  2. Ông: Đỗ Văn Đô
  3. Bà: Trần Thị Hảo
  4. Ông: Phạm Huy Toàn
 • Đơn vị bầu cử số 05
  1. Ông: Đặng Văn Cường
  2. Ông: Đặng Văn Quyết
  3. Ông: Nguyễn Trọng Thủy
 • Đơn vị bầu cử số 06
  1. Ông: Nguyễn Ngọc Rạng
  2. Bà: Đặng Thị Thương
  3. Ông: Cao Thế Văn
 • Đơn vị bầu cử số 07
 1. Ông: Trần Xuân Cư
 2. Bà: Đặng Thị Hằng
 3. Ông: Nguyễn Thế Vinh
 4. Ông: Vũ Văn Vượng
Ban văn hóa 
 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1