Ủy ban nhân dân thị trấn Quất Lâm tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 8/6/2021, Ủy ban nhân dân thị trấn Quất Lâm tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Như chúng ta đã biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn 2021-2030 đã thành công tốt đẹp; là minh chứng sống động, một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Đôi phó bí thư đảng bộ chủ tịch UBND, phó chủ tịch hội đồng bầu cử đã tiến hành đánh giá tổng thể những kết quả đạt được sau gần 01 năm thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan, đúc rút bài học kinh nghiệm và đề ra một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới.

          Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của huyện được triển khai kịp thời, bài bản, khoa học, hiệu quả.

công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, bài bản.

Hội đồng bầu cử đã chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, giúp cho cử tri và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, vai trò, vị trí của quốc hội và HĐNd các cấp trong bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, chúng ta đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội suốt thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử.

về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho bầu cử được đặc biệt chú trọng, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đói an toàn cho cuộc bầu cử.

Tại hội nghĩ, đồng chí chủ tịch UBND đã có những khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Các cá nhân bao gồm các thành viên trong ban chỉ đạo, các thành viên tại các tổ bầu cử đã có nhiều đóng góp tích cực để hoàn thành nhiệm vụ chung mà tổ chức đã giao phó.

Với quyết tâm và khí thế mới trước những thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, năng động, chủ động vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa thị trấn Quất Lâm phát triển thành đô thị loại bốn.

 
----- Ban văn hóa -----               

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1