Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Quất Lâm lần thứ XXI: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”

Ngày 26,27/03 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị trấn Quất Lâm lần thứ XXI bắt đầu diễn ra tại Trung tâm nhà văn hóa thị trấn Quất Lâm. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 26-27/03/2024.

Thực hiện điều lệ MTTQ Việt Nam khóa 9; Chỉ thị số 22 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng; Hướng dẫn số 104 ngày 29/6/2023 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thông tri số 09 ngày 15/6//2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Giao Thủy; được sự lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Quất Lâm; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn quất lâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Quất Lâm.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024, rút ra bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội tiến hành phiên làm việc đầu tiên, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Nhiệm kì 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Quất Lâm đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; động viên Nhân dân phát huy nội lực, tích cực thi đua tăng gia lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đã tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu lớn do Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra.

anh tin baiÔng Trần Quang Hưng - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Nông Nghiệp huyện Giao Thủy
Tặng hoa chúc mừng Đại Hội

Tại Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kì mới gồm 45 đồng chí. Hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ huyện nhiệm kì 2024 – 2029 gồm 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Kì họp lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Quất Lâm đã bầu ông Đặng Văn Cường làm Chủ tịch, bà Đặng Thị Hằng làm phó Chủ tịch và 03 đồng chí làm Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn nhiệm kì mới.

anh tin bai

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Ngọc Côn – UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Giao Thủy biểu dương những kết quả mà MTTQ Việt Nam thị trấn Quất Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kì 2024 – 2029, MTTQ Việt Nam thị trấn tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Đồng chí mong cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tạo mọi điều kiện cho MTTQ và các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả, thiết thực, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn phường ngày càng vững mạnh để góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng thị trấn Quất Lâm nói riêng, huyện Giao Thủy nói chung ngày càng giàu mạnh, văn minh.

anh tin baiÔng Vũ Ngọc Côn – UV Ban Thường vụ Huyện ủy
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Giao Thủy phát biểu chỉ đạo đại hội
anh tin baiÔng Phạm Ngọc Quang - Bí Thư BCH Đảng bộ chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Quất Lâm lần thứ XXI, nhiệm kì 2024 – 2029 đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu quan trọng như: Hằng năm 100% tổ dân phố tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; mỗi tổ dân phố có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc cụ thể góp phần xây dựng cộng đồng dân cư. 100% tổ dân phố triển khai công tác vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, các loại quỹ an sinh xã hội; phối hợp hỗ trợ xây dựng ít nhất 01 nhà đại đoàn kết, giúp đỡ giảm ít nhất 04 hộ nghèo, cận nghèo. Đến cuối nhiệm kỳ có 50% nhóm dân cư và 50% hộ gia đình đạt mô hình “Nhà sạch, phố đẹp”, “Nhà sạch, vườn đẹp”; có ít nhất 5/8 tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố tự quản phát triển toàn diện. Phấn đấu 100% ban công tác Mặt trận được xếp loại hoạt động khá trở lên, Ủy ban MTTQ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai
 
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1